Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Vitajte na stránke spoločnosti AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. poskytuje hlavne poradenské služby v oblasti životného prostredia.

Zamestnáva a spolupracuje s odborníkmi na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane odborníkov na legislatívu pre životné prostredie.

Spoločnosť je ako partner s dostatočným odborným zázemím a dlhodobými praktickými skúsenosťami svojich zamestnancov, predpokladom kvalitného a bezpečného zaistenia všetkých Vašich povinností v oblasti životného prostredia.