Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Kontakt

Kancelária

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Hronská 896

966 81 Žarnovica

Slovenská republika

Sídlo firmy

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Kľakovská 877/3

966 81 Žarnovica

Slovenská republika

Okresný súd Banská Bystrica,

Oddiel Sro, vložka č.9962/S

Zodpovedná osoba:

Viliam Herchl

Tel/fax : +421 45 / 681 21 85

Mobil : +421 903 609 828

Email : administrativa@aquavitaplus.sk


IČO : 36 633 461

DIČ : 2021925488

IČ DPH : SK 2021925488

<-- Kliknite pre Vaše poučenie a potešenie!