Odbornosť | Spoľahlivosť | Dodržiavanie etických zásad

Predaj ekologických prostriedkov

  • dodávka a predaj ekologických prostriedkov na riešenie prípadných havarijných situácií, pre zabezpečenie súladu s legislatívou a na prevenciu prípadných havárií

  • sypké sorbenty, absorbčné rohože, norné steny, kanalizačné rýchloupchávky, utesňovacie pasty a tmely, záchytné vane, obaly na nebezpečné látky, havarijné súpravy...